VWFS logotype VWFS logotype
Uppförandekod

Uppförandekod

 • Uppförandekod - sund och etisk företagskultur

  Uppförandekod - sund och etisk företagskultur

  Uppförandekoden sammanfattar de viktigaste grundprinciperna för vår verksamhet och stödjer anställda i att hantera juridiska och etiska problem i sin dagliga verksamhet.

  Volkswagenkoncerns ledning är övertygad om att vi endast kan uppnå en sund och etisk företagskultur och en hållbar ekonomisk framgång genom överrensstämmelse med gällande lagstiftning och våra interna regler och principer.

  Dessa bör vägleda dagliga handlingar och beslut för alla som är en del av koncernen.

  För att långsiktigt vara framgångsrika, måste även vi på den svenska marknaden fortsätta att på ett professionellt sätt leverera konkurrensmässiga produkter och tjänster. Men det betyder också att det är otroligt viktigt på vilket sätt vi gör detta.

  Vår Code of Conduct – Uppförandekoden är vägledande för hur vi ska agera i vårt dagliga arbete.

  Uppförandekod.pdf

 • Uppförandekoden för affärspartners klargör vilka standarder som gäller för affärspartners till Volkswagen-koncernen

  Vårt mål är att upprätthålla en konkurrensfördel genom kvalitet och varaktigt värde på våra produkter och tjänster samt genom vår framgångsrika och hållbara affärsverksamhet. Vårt företags långsiktiga framgång beror också på hur snabbt vi identifierar risker och möjligheter, och att vi konsekvent följer lagar, förordningar, etiska principer och våra egna frivilliga åtaganden.

  Vi ställer inte bara höga krav inom Volkswagen-koncernen, vi arbetar också för att säkerställa efterlevnad av dessa standarder längs hela värdekedjan. Detta tillvägagångssätt bygger på ett erkännande av det enkla faktum att ansvarsfullt beteende och affärsframgång inte utesluter varandra, utan faktiskt främjar varandra.

  Vi förväntar oss denna förståelse och detta tankesätt inte bara från alla våra anställda utan också från våra affärspartners. Vår affärspartners förmedlar dessa principer och de skyldigheter detta innebär till såväl sina egna anställda som till sina affärspartners.

  Här finns Volkswagen AG:s Uppförandekod för affärspartners att ladda ner på engelska/svenska.

  Uppförandekoden för affärspartners_Code of Conduct for Business Partners

Tyvärr använder du en äldre webbläsare som inte längre finns stöd för på webbplatsen. För bästa användarupplevelse rekommenderar vi att du laddar ner senaste versionen av Chrome, Firefox, Safari eller Egde.

Tack för att du besöker vår webbplats!