VWFS logotype VWFS logotype
Samarbete över avdelningsgränser resulterade i lyckad rekryteringsprocess

Samarbete över avdelningsgränser resulterade i lyckad rekryteringsprocess

2021-02-05

Volkswagen Finans Sverige AB (VFS) ser ett stort värde i att kunna erbjuda studenter sommarjobb och arbete vid sidan av studierna – för att skapa ett ömsesidigt utbyte av kompetens och perspektiv. Inför sommaren 2020 valde VFS att genomföra en innovativ rekryteringsprocess i form av ett samarbete över avdelningsgränser. Ett samarbete som mynnade ut i en lyckad process präglad av trygghet och effektivitet.

Effektiv rekryteringsprocess
Idén kläcktes till en början ur ett effektiviseringsperspektiv. Genom en öppen dialog kom redovisnings- och kreditavdelningen på VFS fram till att de sökte liknande profiler inför sommarens rekrytering. Båda avdelningarna strävade efter att nå fram till ekonomistudenter och för att effektivisera arbetet tog de hjälp av varandra.

– Vi kom fram till att vi skulle anordna ett gemensamt intervjutillfälle där jag från redovisningsavdelningen, och Jenny och Anna från kreditavdelningen deltog. Vi genomförde korta intervjuer med samtliga kandidater tillsammans – vilket bidrog till att vi mycket snabbt kunde ta ett beslut om vilka som kvalificerade sig att gå vidare i processen, inleder Rima Sabbagh, redovisningschef.

Samarbete över avdelningsgränser
Under rekryteringsprocessen kunde avdelningarna nyttja varandras kompetenser för att bolla faktorer som kunskap, värderingar och personliga förmågor. Tack vare att alla inblandade hade en gemensam bild av vilken profil de sökte, kunde de under intervjuerna komplettera varandra med betydelsefulla frågor. Arbetet skedde i tätt samarbete med HR-avdelningen.

– Vi är alla tre eniga om att vi kommer att rekrytera genom liknande processer i framtiden! Att arbeta över gränserna skapade ytterligare en dimension av trygghet och känsla för företaget. Det gjorde att vi kunde vara mer effektiva och stötta varandra i arbetet, berättar Jenny Enmark, chef för kreditavdelningen.

– En annan positiv aspekt är att vi fick möjligheten att fånga upp många passande profiler under kort tid – som även kunde placeras på andra avdelningar än våra inom företaget, berättar Rima.

Inkluderande företagskultur
Processen resulterade i flertalet rekryteringar, varav Maria Gabriel var en av dem. Maria blev anställd som sommarvikarie och arbetar numera som deltidsanställd kredithandläggare, i kombination med studier. Hon beskriver processen som enkel, positiv och välkomnande.

– Den inkluderande kulturen på VFS är verkligen unik. Företaget värdesätter fina relationer och värnar om sina anställda på ett otroligt vis – vilket bidrar till en varm och öppen teamkänsla på kontoret. Jag uppskattar dessutom att det finns stora möjligheter att utmanas och utvecklas inom bolaget. VFS är ett företag som ser sina anställda!, avslutar Maria.

Tyvärr använder du en äldre webbläsare som inte längre finns stöd för på webbplatsen. För bästa användarupplevelse rekommenderar vi att du laddar ner senaste versionen av Chrome, Firefox, Safari eller Egde.

Tack för att du besöker vår webbplats!