VWFS logotype VWFS logotype
En pratstund med Carl och Lena om IT-avdelningens nya vision

En pratstund med Carl och Lena om IT-avdelningens nya vision

2023-04-05

Under hösten 2022 påbörjades arbetet med att formulera en vision för IT-avdelningen hos oss på Volkswagen Finans Sverige AB (VFS). Vid årsskiftet presenterades det färdiga resultatet och arbetet med att implementera den nya visionen har pågått sedan dess. Carl Franke, chef för IT-avdelningen, och Lena Poli, produktägare och systemägare för Fleet, har pratat om implementeringen över en kopp kaffe! 

IT-avdelningens nya vision
Vi utvecklar och driver den optimala kundresan – med tillit, mod och kunden i centrum.

Visionen har lyfts fram och diskuterats på morgonmöten, informationsmaterial och andra tillfällen där teamet varit samlat. Hur har visionen landat bland medarbetarna och vilken betydelse har den i arbetet?
– Att ha en gemensam vision underlättar för oss som jobbar på IT och ger en riktning för vårt arbete. Visionen känns rätt och är en vägledning på att vi är på rätt spår. Vi jobbar på att ge så mycket kundnytta som möjligt och sätter kunden i fokus. Det känns bra att kunna använda det som en guideline vid beslutsfattning och genomgång av kommande projekt. Visionen visar vart vi vill som bolag och den landade bra!, inleder Lena.

– Vi har haft många saker som har drivit oss i den här riktningen. Det kändes befriande att vi kunde landa i något som förstärkte den riktning vi är på väg mot, instämmer Carl.

– Det är lätt hänt att en vision består av fancy words eller en komplex innebörd, men det ger bara utrymme för misstolkningar. Jag upplever att vår nya vision är genomarbetad och att det finns en tanke bakom alla ordval. Det är många timmar och många människor som har tagit fram den genom kreativa processer, fortsätter Lena.

– Jag har också varit i många företag där man har tagit fram visionen och sedan börjat ifrågasätta sitt eget jobb för att visionen inte är en guideline i det dagliga arbetet. VFS:s strategi MOBILITY2030 och tillhörande verksamhetsplanering ligger som grund för vår framtagna vision på IT. Det handlar mycket om kundfokus och går åt samma håll, vilket är gynnsamt, fyller Carl i.


Genom visionen tar IT ett tydligt kliv på företaget och den visar att avdelningen är en betydande del av företaget
– Det är vanligt att IT-avdelningen tar en bakomliggande position men inte vi. Vi vill betona att vi driver utvecklingen, hur känner du inför det Lena och hur upplevde du det? Kändes det bra att ta klivet eller lite utmanande?, frågar Carl.

– Det var ett bra och modigt kliv! Vi är en del av verksamheten och tillsammans för vi VFS framåt. Jag kommer själv från andra avdelningar på företaget och nu när jag är på IT arbetar jag för att vi ska synas mer. Vi är med på avdelningsmöten i mån av tid, vi bjuder in de andra avdelningarna till våra releaser när vi lanserar utvecklingsprojekt. Vi är ett med verksamheten, inte en del för sig. Det är större än vad jag trodde när jag började, berättar Lena med stort engagemang.

– Att våga kliva fram och uttrycka sig på det här sättet är bra för en verksamhet som vår som är drivande. Om man inte vågar agera som en likvärdig, utan är försiktig, är det svårare att få till dialogen och att bli sedd på ett visst sätt. Vår vision visar att vi är en del av företagets vision, fortsätter Carl.

– Det är en inkluderande approach. När man inte vet vad vi jobbar mot så blir det inte VI.

Det blir tydligare med en tydlig affärsidé och vision! Som en del i det arbetet visar vi personerna bakom IT-avdelningen och resultaten vi bidrar med. Det är människor – inga robotar, berättar Lena. 

– Jag kan inte sluta imponeras över hur mycket ansvar våra IT-team tar för att det ska bli rätt och fungera. När det blir fel är det många som gör egna uppoffringar för att det ska fungera. Det är människor med ett enormt ansvarstagande!, fastställer Carl.

Tack Carl och Lena för att ni tillsammans har lyft viktiga fördelar och hur gynnsamt det är för oss med en gemensam riktning!

Tyvärr använder du en äldre webbläsare som inte längre finns stöd för på webbplatsen. För bästa användarupplevelse rekommenderar vi att du laddar ner senaste versionen av Chrome, Firefox, Safari eller Egde.

Tack för att du besöker vår webbplats!