VWFS logotype VWFS logotype
 • Vårt arbetsmiljöombud sätter medarbetarna i första rummet

  Vårt arbetsmiljöombud sätter medarbetarna i första rummet

  Åsa Elmessaar har arbetat inom bilbranschen i drygt 30 år och har valt att stanna inom Volkswagen-koncernen samtliga år. Sedan 2016 innehar hon rollen som handläggare på Dealer Operations hos oss på Volkswagen Finans Sverige AB (VFS). Utöver det är hon även arbetsmiljöombud och gör ett betydelsefullt arbete för vår organisation. Det innebär att hon bidrar till utvecklingen av arbetsmiljön, ett uppdrag som intensifierades i samband med pandemin och hybrida arbetsplatser.

   

  Under sin karriär inom bilbranschen har hon gått från receptionist på Volkswagen Group Sverige (VGS) till servicerådgivare hos återförsäljaren Söderbergs bil i Nyköping. Det bidrog till att hon hade värdefull kompetens med sig när hon tog rollen som handläggare på Dealer Operations hos oss på VFS. Att hon känner till organisationen var naturligtvis en anledning till att Åsa redan 2016 tillfrågades att bli arbetsmiljöombud, och minst lika viktiga är hennes egenskaper.

  – Att vara arbetsmiljöombud ställer krav på att vara lyhörd och fånga upp nyanser. Att ha integritet och att respektera tystnadsplikten är viktigt. Min utgångspunkt är att jag vill alla väl och värnar om mina kollegor och deras välbefinnande, inleder Åsa.

  Rollen som arbetsmiljöombud

  Vi har ett arbetsmiljöombud på VFS samt ett huvudskyddsombud som arbetar på VGS. Tillsammans med Linda Österlund, Miljö- och Fastighetsansvarig på VFS, går de ronder en gång i kvartalet och ansvarar för arbetsmiljön i stort. 

  – Jag har förmånen att vara delaktig i samtliga förändringar som rör vår arbetsmiljö, allt från att gå ronder och säkra fria utrymmesvägar till att stötta medarbetare vid personalärenden. Jag deltar på många möten för att ha chans att bidra till utvecklingen av arbetsmiljön och det inkluderar även tät dialog med Linda vid omorganisering och ombyggnation, inleder Åsa. 

  En av huvuduppgifterna innebär även att vara bollplank till HR samt närvarande när medarbetare har möten med HR. Sistnämnda har mottagits med fin feedback och uppskattning av de medarbetare som har nyttjat det.

  – Jag vill upplysa fler om att den här möjligheten finns. Det är viktigt för mig att visa på förtroendet som finns oss emellan och att vår tystnadsplikt innebär att det som sägs i rummet stannar där. Jag har en betydelsefull roll att leva upp till och medarbetarna sätts alltid i första rummet. Om någonting skulle skava är det första steget att ta upp det med sin chef, därefter kan medarbetarna gå direkt till HR eller mig som är arbetsmiljöombud. Vi har en öppen arbetsmiljö med högt i tak – här är alla åsikter och perspektiv tillåtna, berättar Åsa.

  En ny arbetsplats har tagit form

  Pandemin la grunden för vårt nya arbetssätt och med tiden har en ny typ av arbetsplats vuxit fram. Projektet ”Nytt arbetssätt” påbörjades våren 2020 och i det arbetet har arbetsmiljöombudet på VFS haft en viktig roll.

  – Inledningsvis fokuserade vi på att skapa bra hemmakontor, både avseende ergonomi och välmående. Nu har vi en modell med ökad flexibilitet, där varje avdelning gör sin egen plan gällande kontors- och distansarbete. Vi har gått från fasta arbetsplatser till flexkontor där vi har anpassat lokalerna utefter organisationens nya behov. Inför det arbetet gjordes riskbedömningar baserade på förändringarna som skulle genomföras – bland annat kring antal arbetsplatser, ljus och teknisk utrustning. Det är viktiga aspekter att ha med i en sådan omfattande förändring. Vi har gjort ett gediget arbete och landat i ljusa och fräscha lokaler, det gör att det känns roligt att åka in till kontoret!, berättar Åsa.

  Avslutningsvis, hur skulle du beskriva VFS som arbetsgivare?

  Jag tycker om koncernen väldigt mycket och trivs bra här! Vi är som en stor familj med gemenskap och glädje, avslutar Åsa.

Nästa steg

Bli en av oss och sök någon av våra lediga tjänster.

Tyvärr använder du en äldre webbläsare som inte längre finns stöd för på webbplatsen. För bästa användarupplevelse rekommenderar vi att du laddar ner senaste versionen av Chrome, Firefox, Safari eller Egde.

Tack för att du besöker vår webbplats!