VWFS logotype VWFS logotype
2020 – ett år där framgång och resultat fick ett nytt perspektiv

2020 – ett år där framgång och resultat fick ett nytt perspektiv

2021-01-20

Ett vanligt år hade vi summerat utifrån våra höga marknadsandelar kring finansieringar och tillhörande tjänster, men i år blir perspektivet istället ett annat – hur vi hanterat en pandemi. Det är med blandade känslor vi ser på vad som hänt i samhället, med våra anställda, våra kunder och partners. Vi känner stolthet över allt engagemang och det lösningsfokus som funnits samtidigt känner vi sorg kring det som drabbat privatpersoner, företag och Sverige i stort.

VFS som företag har hittills klarat sig bra och i stort sett kunnat bedriva vår verksamhet som vanligt, om än mycket mer arbete på distans. Att vi tidigt i våras kunde erbjuda lösningar för de kunder som hamnade i trångmål med anledning av pandemin kändes extra bra.

Att vi bibehållit våra höga försäljningsnivåer vill vi tacka våra återförsäljare, samarbetspartners, märken, kunder och engagerade medarbetare för. Detta i kombination med det faktum att vi alla vill ha trygghet och stabilitet i oroliga tider, vilket vi som stor marknadsaktör står för. Ytterligare ett stort bidrag till våra höga försäljningssiffror är de framgångsrika elbilslanseringar med Volkswagen ID.3 i spetsen.

Kreativiteten har fått ta stor plats år 2020, då vi i många frågor har fått testa nya idéer och arbetssätt. Exempel på det är som för de flesta andra företag att vi hittat nya arbetssätt i och med distansarbete, men även att vi snabbt lanserat en ny produkt. Tillsammans med vår partner IF och våra märken har vi på tagit fram en Betalskyddsprodukt som ger våra privatkunder trygghet i dessa mer osäkra tider. Något som normalt sett tar upp till ett år att genomföra tog vi tillsammans fram på enbart tre månader. Vi har också visat kraft att bibehålla och utveckla vår företagskultur trots att vi inte haft möjlighet att träffas lika frekvent. År 2020 blev VFS återigen certifierad som en av Sveriges Bästa Arbetsplatser enligt undersökningen Great Place to Work.

Vi summerar 2020 som ett tufft år för alla, samtidigt har det fört med sig och accelererat förändringsarbetet och vår anpassning för framtiden. Det gäller flera områden, exempelvis vårt agila arbetssätt med än mer ansvar i våra team och än bättre möjlighet att arbeta på distans. Självklart kommer vi också fortsätta vår digitala utveckling med fokus på kunder och partners. Ett område där vi inlett ett större arbete är försäljning till företag, där vår ambition är att stärka oss både nationellt och globalt.

Med 2020 i ryggen och fokus på 2021 känner vi tillit till att vi kommer fortsätta förändra vår roll som arbetsgivare, leverantör och drivkraft inom svensk finansbransch. Vi är stolta över företagets och våra medarbetares insatser det gångna året, en fantastisk grund inför 2021 och början på framtiden!

Tyvärr använder du en äldre webbläsare som inte längre finns stöd för på webbplatsen. För bästa användarupplevelse rekommenderar vi att du laddar ner senaste versionen av Chrome, Firefox, Safari eller Egde.

Tack för att du besöker vår webbplats!