VWFS logotype VWFS logotype
Globalt projekt syftar till att skapa enad och värderingsstyrd kultur inom Volkswagen-koncernen

Globalt projekt syftar till att skapa enad och värderingsstyrd kultur inom Volkswagen-koncernen

2020-12-18

Volkswagen-koncernen arbetar aktivt med olika insatser för att främja hållbar tillväxt inom bolagets alla områden. Ett projekt som implementerats globalt över hela koncernen är programmet Together4Integrity (T4I) som syftar till att skapa en enad och värderingsstyrd kultur. Volkswagen Finans Sverige AB (VFS) beskriver att det är ett unikt program – framför allt med tanke på omfattning, innebörd och dimension.

Omfattande förändringsarbete
Det världsomspännande programmet syftar till att etablera en enad front för Volkswagen-koncernen globalt. Programmet fungerar som ett paraply för att skapa harmoni och samstämmighet med arbetet kring Integrity, Compliance, Culture, Risk och Human Resources.

– Programmet är unikt i det avseende att det berör samtliga medarbetare inom koncernen – befintliga som nyanställda. Tillsammans är vi omkring 640 000 medarbetare som strävar efter samma mål. I genomförandet har vi ett nära samarbete med huvudkontoret i Tyskland, vilket genomsyras av högt i tak, prestigelöshet och mycket skratt, inleder Johanna Aadde, Projektledare för T4I.

Carina Bring, ansvarig för företagets compliance-funktion, beskriver vidare dimensionen av programmet som genomförs i tätt samarbete med Linda Pettersson som är HR-chef.

– Alla länder och delar av koncernen fullföljer samma typer av aktiviteter. Det är ett omfattande förändringsarbete – inte bara av kulturen, utan också av processer. Den värdegrund och kultur som vi vill skapa bygger mycket på den personliga integriteten, att alla vågar ifrågasätta och uttrycka sina tankar, berättar Carina.

Etablerad metod för långsiktiga resultat
T4I grundar sig i det globala initiativet Ethics and Compliance Initiative (ECI) och dess fem principer: Strategy, Risk Management, Culture of Integrity, Speak-up Environment och Resolute Accountability. Varje princip har i programmet definierats med konkreta mål som koncernen vill implementera – allt från processer till rutiner kopplade till kulturen.

– På VFS drivs programmet i samverkan mellan Compliance och HR. ECI, och i förlängningen T4I, förser oss med verktyg som skapar möjligheter till en förbättrad och förtydligad företagskultur. Det kan till exempel vara policys och liknande styrdokument som löper till 2023. Vi använder en etablerad metod för att forma något långsiktigt och vidareutveckla den kultur vi redan har byggt upp, berättar Carina.

Ökad medvetenhet och tydlig värdegrund
Programmet har fått ett mycket varmt mottagande på VFS och de medarbetare som har deltagit i olika workshops eller event har yttrat sig positivt kring initiativet. Engagemanget har varit högt, framför allt i samband med diskussioner kring organisationen och dess kultur. Något som har följts upp genom avstämningar, ledarskapsprogram och workshops.

– Målet med alla aktiviteter inom programmet är ökad medvetenhet, högre kompetens och en starkare värdegrund som består – målet är detsamma för oss på VFS som för hela Volkswagen-koncernen, berättar Johanna.

– Det är otroligt omfattande, men vi kan redan se effekter som tyder på förändring. Både jag och Johanna brinner för det här och vi ser fram emot att utveckla arbetet vidare!, avslutar Carina.

Tyvärr använder du en äldre webbläsare som inte längre finns stöd för på webbplatsen. För bästa användarupplevelse rekommenderar vi att du laddar ner senaste versionen av Chrome, Firefox, Safari eller Egde.

Tack för att du besöker vår webbplats!