VWFS logotype VWFS logotype
Move IT – en omfattande förflyttning av IT-landskapet på Volkswagen Finans (VFS)

Move IT – en omfattande förflyttning av IT-landskapet på Volkswagen Finans (VFS)

2022-09-21

Under våren 2022 påbörjades det omfattande programmet Move IT som innebär tre stora förflyttningar. Det syftar till att skapa en modern teknik i en molnbaserad plattform, möjliggöra snabb systemutveckling och bygga en säker miljö. Hela IT-landskapet förändras och arbetet inkluderar förflyttning av allt från servrar till applikationer. Linda Lindius är projektansvarig PMO och har en betydande roll i Move IT som programledare samt projektledare för SaaS-projektet inom programmet.

I korthet innebär Move IT;

* Förflyttning av applikationer till molnet (AWS Molnresan)

* Förflyttning av kontrakthanteringssystem till en SaaS-lösning

* Förflyttning av övriga applikationer till GDC (Global Data Center) i Tyskland

– Vi tog ett beslut om gemensam styrning inom företaget och inledde programmet med att synka arbetet i en gemensam tidslinje. Det är ett pussel av stora mått där vi samsas om utvecklingsresurser för såväl Move IT som övriga projekt och affärsutveckling inom VFS. Alla projekt startade vid olika tidpunkter och vi har en optimistisk, men inte omöjlig, tidslinje. I november 2023 ska alla pusselbitar vara på plats, berättar Linda.

Fördelar med förflyttningen

AWS Molnresan
Molnet är det moderna och det finns en genomtänkt struktur och säkerhet. Det skapar en flexibilitet där vi kan skruva upp och ned användandet och kostnader. Möjligheter som en serverhall inte erbjuder.

SaaS-projektet
Vi avser att flytta ansvaret för driften och uppgradering till en tredjepartsleverantör för att vi ska kunna fokusera på att arbeta med våra kundnära applikationer.

GDC
Det är ett centralt initiativ som ligger i linje med ETOM. Det gör att vi kan nyttja kraften inom koncernen och ta del av gemensamma lösningar. Vi behöver inte uppfinna hjulet själva.

En välfungerande IT-struktur
För Linda och samtliga inblandade består dagarna av många möten och kontaktytor. Hon berättar att hon sällan sitter på lösningarna själv utan hon kopplar ihop personerna som krävs för respektive delmoment. Det kräver driv från Linda och att hon identifierar hinder, skapar förutsättningar och har tydlig kommunikation internt.

– Jag och min kollega Gustaf Cavalli, som är projektledare för de övriga två projekten, jobbar intensivt med det här. Arbetet berör alla utvecklingsteam på IT i olika utsträckning och vi ser stora fördelar med samtliga förflyttningar. Sättet att standardisera säkrar upp vår affär, men det bakomliggande arbetet kommer vara omärkbar för organisationen. Det ska bara flyta på. IT ska märkas så lite som möjligt – då fungerar allt som det ska, berättar Linda.  

En gemensam kraftansträngning
Arbetet är omfattande och involverar många avdelningar. Det kräver ett stort engagemang från många personer som gör en gemensam ansträngning.

– När vi står i ett skede med många utmaningar framför oss kan det kännas tungt, men vi tar en del i taget. Min förhoppning är att det här ska stärka oss och att vi tar oss igenom det tillsammans. Det är drömbilden och vi är på god väg att uppnå den, avslutar Linda.

– Det här programmet är otroligt viktigt för vår affär framåt. Vi lägger ner mycket av våra resurser och prioriterar programmet högt för att vara framgångsrika i leveransen. Vi har investerat i ett modernt agilt arbetsätt som gjort att IT och verksamheten har ett starkt samarbete. Det skapar förutsättningar för att vi ska ro projektet i land. På så sätt kommer vi kunna växla fokus till våra kundnära applikationer i framtiden!, berättar Patrik Lindroth, VD på VFS.

Tyvärr använder du en äldre webbläsare som inte längre finns stöd för på webbplatsen. För bästa användarupplevelse rekommenderar vi att du laddar ner senaste versionen av Chrome, Firefox, Safari eller Egde.

Tack för att du besöker vår webbplats!