VWFS logotype VWFS logotype
Gemensamma insatser kring mångfald och inkludering!

Gemensamma insatser kring mångfald och inkludering!

2023-01-05

Med en likabehandlingsplan som grund arbetar vi på Volkswagen Finans Sverige AB (VFS) aktivt för att alla ska känna sig välkomna och inkluderade inom företaget. Vi fokuserar extra på att lära oss mer om HBTQi-frågor genom olika aktiviteter. Linda Pettersson och Nicklas Korzen från vår HR-avdelning berättar mer om genomförda och pågående insatser.  

– Arbetet runt mångfald och inkludering har pågått under många år och omfattar bland annat en likabehandlingsutbildning. Det är en del av vår vardag och något vi värdesätter högt, inleder Linda, HR-chef.

– För att fördjupa oss inom området tog vi in extern kompetens genom att anlita RFSL för en HBTQi-föreläsning. Mångfald och inkludering är en bred och otroligt viktig fråga och vi arbetar med den ur många aspekter. Högst upp på agendan är att alla ska känna sig välkomna, fortsätter Nicklas, HR-generalist.

Ett betydande engagemang
– Många hos oss är engagerade och jag har märkt från flera håll att arbetet uppskattas av våra medarbetare. Vi har haft fokus kring mångfald, inkludering och likabehandling hos cheferna och sedan arbetat oss inåt i organisationen, berättar Nicklas.

– Något som jag märkt och verkligen uppskattar är att intresse verkligen föder intresse. Nu när vi vässat oss ytterligare och fokuserar ännu mer på inkludering och mångfald blir även kollegor runt om i organisationen mer engagerade. Flera medarbetare har fördjupat sig, säkert sedan länge, på egen hand och skickar artiklar till mig, vilket jag uppskattar. Vi vill uppmuntra och bygga vidare på det engagemanget! Det är ett kontinuerligt arbete som aldrig kan ses som slutfört, fortsätter Linda.

 

Kompetensbaserad rekrytering
– Vi vill att allas kompetens och erfarenhet ska komma till nytta. Och vi har en pågående dialog om att vi behöver fler kvinnliga chefer. Vi diskuterar det inom företaget och tar tillsammans fram insatser för att påverka i rätt riktning. Det finns en acceptans och ett intresse, berättar Linda.

– Det kommer naturligt från chefernas sida, inte enbart från oss på HR. Det handlar till exempel om att vi genomför kompetensbaserade rekryteringar – för det är kompetensen som avgör. Vi ser till perspektiv som behövs på avdelningen och hur olika kompetenser kan bidra, berättar Nicklas.

Berätta mer om HBTQi-föreläsningen som ni genomförde tidigare i år, vad tar ni själva med er från den?
– Det var närmare 150 medarbetare som deltog totalt, det var ett tak på 100 stycken på första tillfället så vi fick snabbt arrangera en extra föreläsning. Det var ett stort intresse! För min del innebar föreläsningen ren kunskap om vad HBTQi betyder och hur det fungerar. Föreläsaren tryckte på vikten av att diskutera utan pekpinnar och att vara nyfiken och hjälpas åt att ha en respektfull dialog. Vi fick med oss åtgärder vi kan göra som både individ och företag, samt insikt kring att kunskap är en viktig bas för att vi inte omedvetet ska kränka andra, ha bias eller agera fördomsfullt, berättar Linda.

– Det var en givande föreläsning på många sätt. Jag som skriver många jobbannonser tar med mig betydelsen av ordval. Det finns neutrala ord att använda och det spelar stor roll i vilken urvalsgrupp man söker. Det är också viktigt att ta samtalen och våga utmana kring hur man har tänkt kring tjänsten. Vi kommer utveckla vår kompetensbaserade rekrytering än mer, avslutar Nicklas. 

 

Tyvärr använder du en äldre webbläsare som inte längre finns stöd för på webbplatsen. För bästa användarupplevelse rekommenderar vi att du laddar ner senaste versionen av Chrome, Firefox, Safari eller Egde.

Tack för att du besöker vår webbplats!