VWFS logotype VWFS logotype
Våra värderingar genomsyrar vårt agerande – tillsammans hittar vi nya vägar framåt

Våra värderingar genomsyrar vårt agerande – tillsammans hittar vi nya vägar framåt

2020-04-17

Under rådande coronapandemi visar medarbetarna på Volkswagen Finans Sverige AB (VFS) att företagets värderingar står starka i svåra tider. Tillit, Entusiasm, Ansvar, Mod och Kundfokus – tillsammans hittar vi nya vägar framåt.

Medarbetarna har Tillit till varandra och ledningens agerande samt visar stort Kundfokus och Mod genom att vara öppna för nya arbetssätt.

– Att samtliga mötena har blivit digitala och att vi får hjälpa varandra genom skärmdelning och fjärranslutning har varit en utmaning alla har tagit sig an väl, berättar Holger Pabst, vVD.

Vi beundrar våra medarbetare som alla tar ett gemensamt Ansvar för att verksamheten ska fortgå nu när allt har ställts på sin spets. Vi kan exempelvis se hur medarbetarna snabbt blivit självgående gällande våra nyimplementerade produktteam och agila arbetssätt som infördes i höstas. Trots nya rutiner och arbete på distans lyckas medarbetarna genomföra uppdragen på bästa möjliga sätt.

Och allt detta utan att tappa Entusiasmen. Genom Skype-fika och andra digitala aktiviteter såsom "dagens gåta" eller "digitalt mötesbingo" lyckas medarbetarna bibehålla den goda stämningen när de inte längre träffas på kontoret.

Vi på VFS tar ansvar internt, men även externt genom att bidra med det vi kan på samhällsnivå. Ett av många exempel på detta inom koncernen är att vi på VFS har skänkt 900 OH-blad till en verksamhet i Stockholm som ställt om och börjat tillverka skyddsvisir till sjukvården.

– Vi kommunicerar kontinuerligt med våra medarbetare och hittar nya vägar fram tillsammans. För oss är det viktigt att lyfta goda exempel, sprida engagemang och hjälpas åt, speciellt i dessa svåra tider, avslutar Holger Pabst.

Tyvärr använder du en äldre webbläsare som inte längre finns stöd för på webbplatsen. För bästa användarupplevelse rekommenderar vi att du laddar ner senaste versionen av Chrome, Firefox, Safari eller Egde.

Tack för att du besöker vår webbplats!