VWFS logotype VWFS logotype
Penningtvätt & Terroristfinansiering

Penningtvätt & Terroristfinansiering

 • Penningtvätt

  Volkswagen Finans Sverige AB’s verksamhet omfattas av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

   

  Vad är penningtvätt och terrorismfinansiering?

  Penningtvätt går ut på att försöka få pengar som kommer från brottslig verksamhet att förvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. Det är en global företeelse och sker ofta över nationsgränserna. Pengarna som omfattas har intjänats genom t ex. narkotikabrott, trafficking, människosmuggling, skattebrott, rån, bedrägerier, vapenhandel, mutbrott med mera. Genom att utnyttja olika finansiella företag kan den som vill tvätta pengar göra det svårare att spåra pengarnas brottsliga ursprung. Uppläggen för penningtvätt kan vara mer eller mindre komplicerade.

  Finansiering av terrorism kan ske både med legalt intjänade pengar och med pengar som kommer från brottslig verksamhet. Även här utnyttjar man det finansiella systemet för att flytta pengar.

  Penningtvättslagen

  För att förhindra att finansiella företag utnyttjas för penningtvätt och terrorismfinansiering har regler införts i de flesta av världens länder. Den svenska lagen grundar sig på EU:s penningtvättsdirektiv som innebär att alla finansiella företag inom EU är skyldiga att förhindra penningtvätt. Lagen omfattar även företag och yrkesutövare utanför den finansiella sektorn såsom revisorer, advokater, fastighetsmäklare, spelbolag med flera.

  Därför måste vi ställa frågor

  I korthet innebär penningtvättslagen att, Volkswagen Finans Sverige AB som finansiellt företag, måste göra en bedömning av risken för att utnyttjas för penningtvätt och terrorismfinansiering. Lagen ställer höga krav på att vi har god kunskap om dig som vår kund och de transaktioner som sker inom ramen för vår affärsförbindelse. Innebär t ex att då transaktioner genomförs som uppfattas som ovanliga eller vi inte förstår bakgrunden till, så kan vi behöva inhämta ytterligare information från dig.  

  Om du önskar bli kund hos oss är vi skyldiga att kontrollera din identitet och du behöver besvara vissa frågor för att vi ska uppnå den nivå av kundkännedom som lagen kräver.

  Lagens krav innebär också att du som redan är kund, på begäran återigen behöver identifiera dig och lämna uppdaterade och kompletterande information.

  I vissa fall kan vi även behöva se avtal, kvitton, fakturor eller andra handlingar som styrker din förklaring. 

  Företagskunder

  Du som företräder ett företag måste kunna visa giltig id-handling och att du har rätt att företräda företaget. Lagen kräver också att vi som finansiellt företag måste kontrollera och identifiera vem eller vilka som, själva eller tillsammans med närstående, äger mer än 25 procent av företaget och om någon har ett bestämmande inflytande över företaget, dvs. vem/vilka som är företagets verkliga huvudman.

  I vissa fall kan en transaktion inte godkännas

  Om du inte kan identifiera dig med en godkänd och giltig id-handling eller kan lämna en tillfredsställande förklaring till en förfrågan om visst finansiellt upplägg, får vi inte utföra den önskade tjänsten. Om lagen inte följs kan vi som företag drabbas av sanktioner från Finansinspektionen. Om vi misstänker penningtvätt ska det rapporteras till Finanspolisen.

  Terroristfinansiering och EU:s sanktionslistor

  Finansiella företag är skyldiga att följa EU:s sanktionsregelverk och får därför inte genomföra några transaktioner åt en person, ett företag eller en organisation som är upptagen på EU:s sanktionslistor. En affärsförbindelse med en sådan person, företag eller organisation kommer därför inte att godkännas, alternativt att avslutas.

   

Tyvärr använder du en äldre webbläsare som inte längre finns stöd för på webbplatsen. För bästa användarupplevelse rekommenderar vi att du laddar ner senaste versionen av Chrome, Firefox, Safari eller Egde.

Tack för att du besöker vår webbplats!