VWFS logotype
Framlykta på en SKODA.

Legal info

Så behandlar vi dina personuppgifter

 • Vi är mycket försiktiga vid behandling av personuppgifter för att skydda din personliga integritet. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagens regler (1998:204).

  Personuppgifterna inhämtas normalt direkt från dig som är kund, men kan även hämtas från annat bolag inom Volkswagenkoncernen eller från din arbetsgivare, till exempel. För att hålla våra register aktuella, kompletterar vi personuppgifterna löpande från privata och offentliga register.

  Vi tar bland annat in uppgifter om dig som kund eller borgensman. Det är uppgifter som namn- och adressuppgifter, personnummer, information om folkbokföring och ekonomiska förhållanden.

  Personuppgifterna får användas inom Volkswagenkoncernen för att ge en helhetsbild av ditt engagemang, för att kunna ge en god service, men även för marknadsföring, statistik, marknads- och kundanalyser. Personuppgifterna används också för att vi ska kunna uppfylla rättsliga skyldigheter samt fullgöra avtal och åtgärder som har begärts innan eller efter ett avtal har träffats.

  Personuppgifterna används för att vi ska kunna uppfylla de krav som ställs på verksamheten. Personuppgifterna används i första hand inom Volkswagen Finans Sverige AB (publ) men kan lämnas ut till andra bolag inom Volkswagenkoncernen. Uppgifterna kan också lämnas till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Uppgifter om misskötta krediter kan komma att lämnas ut till inkassobolag.

  Vi kan arkivera och behandla ansökningshandlingar och övriga uppgifter oavsett om din ansökan beviljas eller inte. Dina personuppgifter sparas inte under längre tid än nödvändigt. Eventuella felaktiga personuppgifter kan du självklart be att få rättade. Du kan också skriftligen begära att dina personuppgifter inte används för direktmarknadsföring.

  Som kund har du dessutom rätt att gratis en gång årligen få ut information om de personuppgifter som vi behandlar om dig. Ansökan om att få ut denna information ska göras skriftligen till adressen:

  Personuppgiftsutdrag
  Volkswagen Finans AB
  SE-151 88, Södertälje

  Ansökan måste vara undertecknad av den som ansöker.

  Personuppgiftsansvarig är Volkswagen Finans Sverige AB (publ).