VWFS logotype VWFS logotype
 • Gunilla Thoren är utbildad civilingenjör i teknisk fysik och har sedan år 2015 arbetat hos oss med Business Intelligence på IT-avdelningen. När hon sökte sig till oss lockades hon av att få arbeta på ett finansbolag med allt från kravställning och modellering till utveckling och test.


  - Jag arbetar med att hjälpa verksamheten tillgängliggöra data för rapportering och analys. Om exempelvis Remarketing-gruppen behöver följa upp hur återlämnandet av privatleasingbilar går och hur inflödet framöver ser ut, börjar jag med kravställning. Tillsammans med avdelningen diskuterar vi fram vilka mätvärden de behöver och vilka frågor de vill få svar på genom sin analys. Därefter gör jag en modellering och beslutar hur data ska lagras i datalagret.

  - Eftersom det nya och gamla måste passa ihop och det är önskvärt om vi kan dra nytta av det som redan finns tar jag hänsyn till data vi redan har i datalagret. Sedan lämnar jag ofta över till några kollegor som skriver själva SQL-koden och bygger rapporten. Slutligen får avdelningen testa funktionaliteten vi tagit fram innan den kan börja användas, berättar Gunilla. 

  Utöver detta arbetar Gunilla med att ge support till verksamheten, bland annat i form av att lösa inkomna felrapporter och besvara frågor.

  - En typisk dag börjar med att jag kontrollerar att nattens laddningar har gått bra. Därefter kollar jag om vi fått in några ärenden i vårt ärendehanteringssystemet och gör tidsuppskattningar av dessa och bedömer hur de ska prioriteras. Under dagen brukar det vara ett eller ett par inbokade möten kring de ärenden jag jobbar med att lösa.

  Förståelse för flera delar

  Gunilla arbetar mot hela företaget vilket ställer krav på såväl verksamhetsspecifik förståelse som tekniskt kunnande. Det kan vara en utmaning att besitta båda delarna.  

  - För att kunna ge de olika avdelningarna rätt stöd behövs en förståelse för företagets verksamhet och vad respektive avdelning gör. Något som gör mitt arbete mycket intressant. Allt handlar i grunden om data som ska bearbetas, men utifrån olika frågeställningar. Rollen ställer även krav på god kommunikativ förmåga eftersom jag behöver ställa rätt frågor för att förstå avdelningens behov samt på ett pedagogiskt sätt förklara de tekniska delarna.

  En hjälpsam företagskultur

  IT-avdelningen består av 20 medarbetare och ett antal konsulter, varpå fyra personer arbetar med Business Intelligence. Eftersom server-driften är outsourcad återfinns inte många av de klassiska IT-arbetsuppgifterna inom avdelningen.

  - Inom IT-avdelningen arbetar vi med att utveckla, förvalta och drifta applikationer, databaser och IT-system. Vi på BI är specialiserade på databaser och att tillgängliggöra data, medan andra kollegor inom IT-avdelningen är duktiga på andra områden. Företaget har en komplex systemkarta, därför är det omöjligt att kunna allt. Alla som arbetar inom IT är därför specialiserade.

  - Detsamma gäller verksamhetsspecifik kunskap. Jag har kollegor som har arbetat på andra avdelningar i företaget innan de fått möjlighet att arbeta på IT-avdelningen. Detta gör att det finns kollegor på IT-avdelningen som väl känner till företagets olika processer. Hela företaget genomsyras av en hjälpsam företagskultur, där vi ställer upp för varandra, avslutar Gunilla. 

Nästa steg

Bli en av oss och sök någon av våra lediga tjänster.

Tyvärr använder du en äldre webbläsare som inte längre finns stöd för på webbplatsen. För bästa användarupplevelse rekommenderar vi att du laddar ner senaste versionen av Chrome, Firefox, Safari eller Egde.

Tack för att du besöker vår webbplats!