VWFS logotype VWFS logotype
WLTP - en FAQ om den nya testcykeln

WLTP - en FAQ om den nya testcykeln

2018-08-06

2018 hände det mycket som rör våra fordon, utöver Bonus Malus började WLTP att tillämpas i större utsträckning. Med denna FAQ hoppas vi räta ut några frågetecken kring den ”nya förkortningen”.

Vad är WLTP?

WLTP är en förkortning som står för Worldwide Harmonized Light-duty Vehicle Test Procedure och är beteckningen för den testmetod som ligger till grund för bilarnas bränsledeklaration och utsläppsvärden. Den tidigare testnormen hette NEDC (New European Driving Cycle). Se filmen om WLTP på YouTube.

När införs WLTP?

WLTP infördes redan den 1 september 2017 för nya bilmodeller. Dock sker ett löpande arbete med att certifiera befintliga bilmodeller som fanns på marknaden innan det datumet, lagstiftningen kräver att samtliga fordon som säljs inom EU skall vara certifierade enligt WLTP.

Varför ändrar man testmetod?

Det enkla svaret är att man vill uppnå mer realistiska värden för bränsleförbrukning och utsläpp. Med den nya testmetoden försöker man att i en högre utsträckning efterlikna körmönstret hos genomsnittskunden. Man låter testförfarandet löpa över en längre tidsperiod och tar hänsyn till bilens utrustningsnivå (motor, drivlina och rullmotstånd) men också luftmotstånd.

Vad innebär det för mig som kund?

För dig som kund innebär det att du får mer tillförlitliga siffror avseende bränsleförbrukning och utsläpp. Den ökade tydligheten som testresultatet bidrar till ökad trygghet vid val av bil då samtliga biltillverkare certifierar sina bilar enligt WLTP.

Vad innebär det för biltillverkarna?

För samtliga biltillverkare krävs att man certifierar bilarna enligt den nya testmetoden. Det är ett omfattande arbete då varje bilmodell måste testas med varje tillgängligt drivlinealternativ (motor, växellåda och antal drivande hjul) och dessutom både med, och utan, utrustning som påverkar bilens vikt, rullmotstånd och luftmotstånd. När detta är genomfört kan ansvarig myndighet på respektive marknad ge sitt klartecken för typgodkännande. Då den nya testmetoden generellt medför högre utsläppsvärden, t.ex. av CO2 och partiklar, så genomför vissa biltillverkare tekniska förändringar i samband med WLTP-certifieringen. Till dessa förändringar kan man se ändrade effektuttag eller införande av partikelfilter.

RDE – Test av bilar på allmän väg

Som ett komplement till den nya testmetoden, kommer också oberoende aktörer att genomföra stickprovskontroller där man kör bilar på allmän väg med en mätutrustning kopplad till bilens avgassystem. Man kommer där att mäta de faktiska utsläppen. Detta kallas Real Driving Emissions (förkortas RDE). Med hjälp av denna testmetod så kan man helt undvika optimering av fordon inför test (något som förekommit historiskt då man exempelvis testat bilarna i en kontrollerad laboratoriemiljö med en fast temperatur och haft möjlighet att koppla bort vissa förbrukare som medfört ökad förbrukning). Om det förekommer avvikelser jämfört med bilens WLTP-certifiering som landar utanför fastställda toleransnivåer kommer detta att rapporteras.

Vad innebär det för den nya beskattningsmodellen, Bonus Malus?

I Sverige har man fr.o.m. 1 juli 2018 infört en ny modell för beskattning av fordon. I den nya modellen premieras snåla fordon med låga utsläpp (Bonus) och man inför en högre beskattning på fordon med höga utsläpp (Malus). Dock kommer man fram till 1 januari 2020 att beräkna fordonsskatten enligt den tidigare körcykeln (NEDC), efter det kommer WLTP att utgöra grunden för beräkning av fordonsskatt.

Läs mer om Bonus Malus här

Tyvärr använder du en äldre webbläsare som inte längre finns stöd för på webbplatsen. För bästa användarupplevelse rekommenderar vi att du laddar ner senaste versionen av Chrome, Firefox, Safari eller Egde.

Tack för att du besöker vår webbplats!