Aktuell basränta

VWFS basränta reflekterar bolagets upplåning vid var tid. VWFS kan på anmodan från exempelvis konsumentombudsmannen uppvisa material för att styrka att basräntan reflekterar bolagets refinansieringskostnad.

För att det ska vara tydligt och enkelt för dig som kund publiceras VWFS basränta här på hemsidan. För att följa STIBOR90 hänvisar vi till Riksbankens hemsida och Svenska marknadsräntor.

Nedan noteras aktuell VWFS basränta som baseras dels på STIBOR90 och dels på vår refinansieringskostnad.

 

VWFS basränta

Gäller från och med

0,09 % 2018-01-01


VWFS basränta kan följas här och publiceras tre arbetsdagar innan månadsskifte.

Login center

LEDIGA TJÄNSTER

Vi växer. Därför har vi nu ett flertal utlysta nya tjänster.

» Läs mer