Vanliga frågor FAQ

Har du frågor kring din Finansiering? Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna som ställs till vår Kundtjänst.

 

 

 

Om ni gör inbetalning med egen avi, ange alltid fakturanummer, registreringsnummer och ert kundnummer. Vänligen betala in på vårt OCR-fria bankgiro 5078-3489.

 

 

 

 

 

 

 


 

  

 

 

Läs mer.

 

Adressändring

Vid adressändring använd formuläret under kontakta oss.

Jag saknar låneavi eller faktura

Beställ detta under fliken kontakta oss.

Lån

Lån faktureras i efterskott, det innebär att första låneavin kommer månaden efter leverans av din bil. Kostnad för Serviceavtal faktureras i förskott. Då Billån faktureras i efterskott kan detta innebära att vid första fakturan innehåller serviceavtalskostnaden för två månader.

Första låneavin innehåller uppläggningsavgift och ränta från leveransdagen till första ordinarie faktureringstillfälle.

Hur betalar jag min låneavi?

Du betalar summan som finns på din avi genom bankgiro: 5010-9198 och anger avins OCR nummer.

Hur stor är min kapitalskuld?

På din senaste låneavi framgår aktuell kapitalskuld, efter betalning av denna och tidigare avier.

Kan jag göra en extra amortering?

Vid en extra amortering betalar du in beloppet till bankgiro: 5078-3489. Ange alltid kontraktsnummer eller registreringsnummer vid inbetalningen. Meddela också om du vill behålla eller ha sänkt månadsbetalning efter extra amortering. Ex "ABC123 Minskad månadskostnad"

Extra amortering redovisas på nästkommande låneavi i form av minskad skuld.

Kan jag göra förändringar i min betalplan, amortera mindre eller mer varje månad?

Du kan inom vissa begränsningar lägga om betalplanen för ditt lån, kontakta kundtjänst för mer information.

Vad har jag för ränta på mitt kontrakt?

Du kan ha fast eller rörlig ränta, det framgår på ditt kontrakt. Räntan på ditt kontrakt sätts hos den återförsäljare där du tecknat din finansiering.

Fast ränta

Fast ränta sätts på leveransdagen och innebär att du har samma månadsbetalning hela kontraktstiden.

Rörlig ränta

Vår rörliga ränta är baserad på VWFS (Volkswagen Finans Sverige) basränta.

Vad händer om jag betalar mitt lån senare än förfallodagen?

Du får betala dröjsmålsränta från förfallodagen och om du är mer än tio dagar sen med din betalning tillkommer även påminnelseavgift.

Kan jag överlåta mitt kontrakt?

Ja, förutsatt att vi kreditgodkänner den person som ska ta över kontraktet. Du kan ansöka om överlåtelse genom att fylla i följande blankett Överlåtelse leasing/lån - Privatperson alternativt Överlåtelse leasing/lån - Företag.

Kan två personer stå för lånet?

Ja, det går att lägga till en medköpare till lånet efter sedvanlig kreditbedömning. Kontakta kundtjänst eller ansök om medköpare via via formuläret under fliken kontakta oss.

Jag har fått en låneavi inklusive min restskuld, vad gör jag nu?

Du kan kontakta återförsäljaren för att göra upp om en ny bilaffär, betala beloppet enligt din låneavi eller kontakta kundtjänst för diskussion om förlängningsalternativ.

Vad händer efter att har slutbetalat mitt lån?

När vi mottagit din slutlikvid kommer vi inom en vecka att ta bort kreditmarkeringen hos Transportstyrelsen och i samband med detta skickas ett nytt registreringsbevis till ägaren av fordonet.

Jag tänker sälja bilen, vad bör jag tänka på?

Om du säljer bilen måste lånet lösas, kontakta kundtjänst för aktuell restskuld.

En rekommendation är att nuvarande och nya ägaren går tillsammans till ett bankkontor och genomför betalningen, på detta sätt säkerställer båda parter att lånet blir löst.

Låneskydd

Hur gör jag för att ansöka om låneskydd?

Ansökan, försäkringsvillkor och förköpsinformation hittar du under fliken kontakta oss.

Autogiro

Kan jag betala via autogiro?

Ja, du behöver fylla i en autogiroanmälan. Din avi/faktura betalas automatiskt när ditt autogiro är registrerat hos oss. Detta framgår på avin/fakturan när texten ”ovanstående totalbelopp kommer att debiteras ert konto via autogiro per förfallodatum” finns på inbetalningstalongen.

Autogiro medför en lägre administrationsavgift, vi tar en kostnad för produktion av avin/fakturan vilken vi skickar för att bl.a. meddela räntejusteringar. Det är viktigt att du undertecknar och fyller i din autogiroanmälan korrekt. Om autogirodragningen inte har fungerat, betala din avi/faktura manuellt.

Autogiroanmälan skickas per post eller e-post till:

Volkswagen Financial Services
Autogiroanmälan
151 88 Södertälje

kundtjanst@vwfs.se

Extra amortering

Vid en extra amortering, betala in på Volkswagen Finans Sverige ABs bankgiro 5078-3489. Ange alltid kontraktsnummer och kundnummer samt att inbetalning avser extra amortering. Ange även om du vill behålla samma månadskostnad eller ha sänkt månadskostnad efter extra amorteringen. Extra amorteringar redovisas på fakturan i månaden efter inbetalningsmånaden.

Kontraktstidens slut

Efter kontraktstiden finns en rad alternativ

  • Byt till en ny bil
  • Förlängning efter särskild kreditbedömning
  • Betala din restskuld/sista betalning

Kontakta din återförsäljare eller vår kundtjänst senast tre månader innan kontraktet löper ut.

Leasing

Leasing faktureras i förskott. Vid serviceavtal eller försäkring visas kostnaderna på en och samma faktura.

Varför är min första faktura på ett högre belopp än avtalat?

På första fakturan kan eventuell uppläggningsavgift tillkomma, även interimshyra d.v.s. en avgift för perioden du har leasat fordonet innan avtalsstart. Avtalet startar alltid nästkommande månadsskifte och faktureringen vid leasing sker i förskott.

Exempel: Bilen levereras den 15 januari, första fakturan kommer att innehålla leasingavgift från 1 februari till 28 februari samt interimshyra för dagarna i januari (15 januari - 31 januari).

Kan jag överlåta mitt leasingavtal?

Överlåtelse kan ske mellan, av oss, kreditgodkända företag. Du kan ansöka om överlåtelse genom att fylla i följande blankett Överlåtelse leasing/lån - Privatperson alternativt Överlåtelse leasing/lån - Företag.

Kan jag förlänga och skriva om mitt leasingavtal?

Du kan inom vissa begränsningar göra förändringar på ditt leasingavtal, kontakta kundtjänst för mer information.

Får jag föra ut en leasad bil utanför Sverige?

En leasad bil får inte nyttjas utanför Sveriges gränser under en sammanhängande tidsperiod överstigande 45 dagar, eller utanför EU utan särskilt medgivande av leasegivaren. Den leasade bilen får överhuvudtaget inte nyttjas utanför Sveriges gränser av annan än förare som är folkbokförd i Sverige.

Vad har jag för restvärde på mitt leasingavtal?

Vid frågor om aktuellt restvärde, kontakta levererande återförsäljare.

Vad gör jag med leasingfordonet efter avtalstidens slut?

Vid finansiell leasing där företaget har den ekonomiska förmånen och bär den ekonomiska risken förknippad med leasingobjektet (restvärdet) görs en avräkning mellan det kalkylmässiga restvärdet på leasingavtalet och fordonets faktiska marknadsvärde. Eventuellt överskott tillfaller företaget.

Vid operationell leasing (inklusive konsumentleasing) är det leasegivaren/återförsäljare som bär den ekonomiska risken för restvärdet. Något som vi brukar kalla: garanterat restvärde.

Kontakta i första hand din levererande återförsäljare vid frågor som berör återlämnande av leasingfordon.

Mitt leasingavtal är avslutat. När tar ni bort leasingspärren i Vägtrafikregistret?

Det kan ta ungefär en vecka innan det nya registreringsbeviset skickas till dig från Transportstyrelsen.

Autogiro

Du kan även få din faktura betald automatiskt varje månad via autogiro för 20 kr/mån. Fyll i autogiroblankett och sänd till ŠKODA Finansiering, 151 88 Södertälje. För dig som redan valt autogiro kommer du att få betala din första faktura manuellt, därefter kommer det att framgå av fakturan att beloppet du ska betala dras från ditt konto på förfallodagen.

Interimshyra

Hyra från och med leveransdagen till och med ordinarie avtalsstart debiteras med 1/30 dels leasingavgift per dag.

Aktuellt restvärde

Om du vill veta ditt aktuella restvärde kontakta din lokala återförsäljare.

Kontraktstidens slut

Kontakta din återförsäljare senast tre månader innan kontraktet löper ut.

Serviceavtal

Serviceavtal faktureras i förskott. Vid finansiering samfaktureras serviceavtalet om inget annat anges.

Exempel på Serviceavtalsfaktura

Här kan du se viktiga uppgifter på serviceavtalsfakturan (PDF). 

Vad ingår i mitt serviceavtal?

Serviceavtal finns i två nivåer med olika omfattning: Serviceavtal eller Service- och underhållssavtal.

  • Serviceavtal: All service i enlighet med den serviceplan märket utfärdat. Samtliga tilläggsarbeten vid planerade intervaller enligt serviceplan till exempel tändstift, bränslefilter, luftfilter och bromsvätskebyte. Vid behov och endast vid servicetillfället ingår: torkarblad, oljor, spolarvätska, säkringar och glödlampor (ej Xenon/LED).
  • Service- och underhållsavtal: Samma innehåll som Serviceavtal, men med tillägget att även nedanstående slitagedelar ingår*: bromsklossar, bromsskivor, avgassystem, länkarmar, stötdämpare, fjädrar, drivaxeldamasker, drivknutar, kopplingslamell och tryckplatta, urkopplingslager, batteri, hjullager, och glödlampor (ej Xenon/LED).
  • Exempel på tillval: däck, däckskifte och däckförvaring, hämta/lämna service, lånebil vid verkstadsbesök, rekonditionering och tvätt.

 

Följande omfattas inte av Serviceavtalet

Fel eller skador som täcks av garantier, försäkringar eller motsvarande. Fel eller skador på motor och växellåda, täcks normalt av kundens maskinskadeförsäkring, drivlineförsäkring eller aggregatskador. Glas-, lack-, korrosions och karosskador. Yttre åverkan på kaross och lack. Reparationer av skador förorsakad av vårdslöshet, försummelse, vanvård, felaktigt handhavande eller överbelastning, brand, naturkatastrof eller trafikolycka. Bärgningskostnader och startbogseringar. Kostnader för självrisk i försäkringsärenden. Stilleståndsersättning. Drivmedel. Fel eller skador som beror på att produkter monterats eller tillförts fordonet. Hjulinställningar.

*Det är återförsäljarens fackmanamässiga bedömning som gäller såtillvida byte av slitagedelar ska utföras.

Vad är milavräkning?

När ett Serviceavtal upphör beräknas körda mil mot avtalade mil. Har du kört fler mil än avtalad körsträcka får du en faktura med kostnad för övermil. Denna övermilsdebitering (i kronor per mil) framgår på ditt Serviceavtal.

Kan jag förlänga eller ändra miltal på mitt Serviceavtal?

Du kan inom vissa begränsningar göra förändringar på ditt Serviceavtal, kontakta kundtjänst för mer information.

Kan jag säga upp mitt Serviceavtal i förtid?

Kontakta i första hand levererande återförsäljare för milavräkning, alternativt kontakta oss skriftligen och ange registreringsnummer på fordonet och uppgift om antal körda mil.

Försäkring

Finansförsäkring faktureras på samma avi/faktura som ditt lån eller leasingavtal. Försäkringspremien faktureras alltid i förskott oavsett vilken finansieringsform som du valt.

Jag har frågor om bilförsäkringen som debiteras tillsammans med min bilfinansiering, vart vänder jag mig?

Om du har frågor om betalning, vänd dig till kundtjänst. Övriga försäkrings- och premiefrågor, skador och hantering med mera besvaras av försäkringsbolaget.

Kan bilen försäkras på en annan person än den som har bilfinansieringen?

Nej. Endast låntagaren kan stå som registrerad ägare av fordonet hos Transportstyrelsen och därmed på bilförsäkringen. Medlåntagare kan läggas till på kontraktet och då registreras som ägare av bilen. Därefter kan medlåntagaren teckna bilförsäkring i sitt namn.